Reklamace

Jak postupovat při reklamaci nákupu nebo zboží v internetovém obchodě Slavimestylove.eu

Dříve než přistoupíte k reklamaci, doporučujeme nás kontaktovat na mailu info@balonkypraha.cz, nebo telefonu +420 774 008 656.
99% reklamací vyřídíme bez nutnosti zaslání přímo produktu, ve většině případů nám stačí fotografie vady.

Provozovatelé internetového obchodu slavimestylove.eu

Karel Kolář
IČ:87929422
Nad Hvížďalkou 21
Soběslav 39 201
(Dále jen "sprostředkovatel")

A dodavatel

BalonkyPraha.cz
IČ:71862013
DIČ:CZ8602250404
U Libeňského pivovaru 18,
180 00 Praha 8
(Dále jen "Prodávající")

I. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje. Jedná se zejména o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší li spotřebitel jejich originální obal, o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.2. Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním dopisu na adresu prodávajícího ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ....., číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

1.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

1.4. Vrácené zboží je potřeba zaslat na adresu: BalonkyPraha.cz, U Libeňského Pivovaru 18, 180 00, Praha 8 - tel.: 774 008 656 - na jiných adresách nebude zásilka přijata.

II. ZÁRUKA

2.1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

2.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

2.3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené. Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulace se zbožím, které je v rozporu se záručním listem.

2.4. Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách slavimestylove.eu

2.5. Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2.6. Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

2.7. Reklamované zboží je potřeba zaslat na adresu: BalonkyPraha.cz, U Libeňského Pivovaru 18, 180 00, Praha 8 - tel.: 774 008 656 - na jiných adresách nebude zásilka přijata.

III. MOŽNOST UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

3.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Děkujeme za váš čas věnovaný přečtení těchto podmínek,

Tým Slavimestylove.eu

Přiložené dokumenty - formulář pro vrácení zboží a reklamaci.